Rozpocznij pracę do naszych firm Tembo

W naszej grupie stawiamy technologię na pierwszym miejscu. Jesteśmy aktywni na najbardziej dynamicznych rynkach, skupiając się na rozwoju elastycznych platform maszynowych do produkcji precyzyjnej na dużą skalę.

Nasi klienci wykorzystują opracowane przez nas innowacyjne rozwiązania do produkcji lepszych, nowych i alternatywnych produktów.

Zrealizuj swoje pomysły i wspomagaj naszych klientów

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem. Dzięki naszym kreatywnym pracownikom jesteśmy w stanie opracowywać najwyższej klasy zaawansowane maszyny modułowe, które są dostępne na światowych rynkach. Dzięki nam nasi pracownicy zyskują możliwość rozwijania własnej przedsiębiorczości oraz realizacji swoich pomysłów. W zamian oczekujemy od nich pomocy i wsparcia, aby nasi klienci w dalszym ciągu mogli zdobywać przewagę nad konkurencją i pozostawali liderami innowacyjności w swoich branżach.

Współpracownicy i klienci na całym świecie

Siedziba naszej grupy znajduje się w holenderskim mieście Kampen, jednak przeważająca większość naszej działalności jest prowadzona w innych krajach, zarówno w Europie, jak i w pozostałych regionach świata. To samo dotyczy ponad tysiąca naszych pracowników. Nasza grupa obejmuje przedsiębiorstwa inżynieryjne i centra serwisowe na całym świecie, a wyprodukowane przez nas maszyny można znaleźć w zakładach produkcyjnych międzynarodowych koncernów. Podejmując współpracę z naszą grupą, należy brać pod uwagę możliwość odbywania regularnych podróży w celu wizytacji klientów lub naszych własnych zakładów. Praca u nas oferuje także możliwość nawiązywania kontaktów ze współpracownikami i klientami z całego świata.

Ciągłe zdobywanie wiedzy

Chcemy, aby nasz personel stale podnosił swoje kwalifikacje, a jednym z naszych najważniejszych celów jest umożliwienie wszystkim pracownikom ciągłego rozwoju w ramach naszej organizacji. Nasi pracownicy mogą sami kierować swoją ścieżką kariery, a my zapewniamy im niezbędne wsparcie oraz odpowiednie warunki i możliwości rozwoju, tak by mogli przyczyniać się do wzmacniania pozycji naszej grupy.

Równowaga i społeczeństwo

Nasza grupa jest firmą rodzinną. Cenimy długotrwałe relacje i tworzenie wartości w perspektywie długoterminowej. Dlatego jesteśmy organizacją zrównoważoną i aktywną społecznie. Inwestujemy w (eksperymentalne) zrównoważone rozwiązania energetyczne i przyczyniamy się do realizacji celów społecznych. Dodatkowo w naszych działaniach na rzecz realizacji celów społecznych skupiamy się na naszym najbliższym otoczeniu poprzez angażowanie pracowników.

Poznaj naszych pracowników
Brak opinii do wyświetlenia.