Rozpocznij pracę do naszych firm Tembo

W naszej grupie stawiamy technologię na pierwszym miejscu. Jesteśmy aktywni na najbardziej dynamicznych rynkach, skupiając się na rozwoju elastycznych platform maszynowych do produkcji precyzyjnej na dużą skalę.

Nasi klienci wykorzystują opracowane przez nas innowacyjne rozwiązania do produkcji lepszych, nowych i alternatywnych produktów.

Zrealizuj swoje pomysły i wspomagaj naszych klientów

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem. Dzięki naszym kreatywnym pracownikom jesteśmy w stanie opracowywać najwyższej klasy zaawansowane maszyny modułowe, które są dostępne na światowych rynkach. Dzięki nam nasi pracownicy zyskują możliwość rozwijania własnej przedsiębiorczości oraz realizacji swoich pomysłów. W zamian oczekujemy od nich pomocy i wsparcia, aby nasi klienci w dalszym ciągu mogli zdobywać przewagę nad konkurencją i pozostawali liderami innowacyjności w swoich branżach.

Współpracownicy i klienci na całym świecie

Siedziba naszej grupy znajduje się w holenderskim mieście Kampen, jednak przeważająca większość naszej działalności jest prowadzona w innych krajach, zarówno w Europie, jak i w pozostałych regionach świata. To samo dotyczy ponad tysiąca naszych pracowników. Nasza grupa obejmuje przedsiębiorstwa inżynieryjne i centra serwisowe na całym świecie, a wyprodukowane przez nas maszyny można znaleźć w zakładach produkcyjnych międzynarodowych koncernów. Podejmując współpracę z naszą grupą, należy brać pod uwagę możliwość odbywania regularnych podróży w celu wizytacji klientów lub naszych własnych zakładów. Praca u nas oferuje także możliwość nawiązywania kontaktów ze współpracownikami i klientami z całego świata.

Ciągłe zdobywanie wiedzy

Chcemy, aby nasz personel stale podnosił swoje kwalifikacje, a jednym z naszych najważniejszych celów jest umożliwienie wszystkim pracownikom ciągłego rozwoju w ramach naszej organizacji. Nasi pracownicy mogą sami kierować swoją ścieżką kariery, a my zapewniamy im niezbędne wsparcie oraz odpowiednie warunki i możliwości rozwoju, tak by mogli przyczyniać się do wzmacniania pozycji naszej grupy.

Równowaga i społeczeństwo

Nasza grupa jest firmą rodzinną. Cenimy długotrwałe relacje i tworzenie wartości w perspektywie długoterminowej. Dlatego jesteśmy organizacją zrównoważoną i aktywną społecznie. Inwestujemy w (eksperymentalne) zrównoważone rozwiązania energetyczne i przyczyniamy się do realizacji celów społecznych. Dodatkowo w naszych działaniach na rzecz realizacji celów społecznych skupiamy się na naszym najbliższym otoczeniu poprzez angażowanie pracowników.

Poznaj naszych pracowników
ITM Service Centres
Mechanical Service Engineer

We all work close together and take on the challenge to reach perfection. That’s what makes our company strong, because a company is as good as the people working for it.

ITM Poland
Executive Assistant

In my opinion, I haven’t built a career, but I gained the best experience in doing by learning. Our company serves as a driving force propelling team members to succeed.

ITM Kampen (SCM/TDC)
Officer Sales Support

The freedom to grasp opportunities and to work on own initiatives is what I like the most about ITM. You are supported and encouraged to do the thing that you believe in.

ITM Kampen (SCM/TDC)
Software Engineer

There is so much variety in my job. Every day brings something new. We have an international focus and the company offers me lots of possibilities to develop myself.

ITM Germany
Electrical and Controls Engineer

At the office I develop and test ideas for improvements in our electrical and control systems. I go to customers to start up new machines and to support them when needed. I am involved in the complete process.

ITM Service Centres
Service Engineer (mechatronic)

A great benefit of working at ITM? I receive a lot of training. I am developing myself tremendously and I am well prepared for every situation regarding all of our machine platforms.

EME Engel
Warehouse Employee

I like the contacts I have with customers. Most attractive part of my job is that I can think of solutions to problems, but also hearing from customers that they are satisfied. Fortunately, that is very often. 

ITM Kampen (SCM/TDC)
Mechanical Engineer

I think for my colleagues, there are no problems too difficult to solve. When I look around at our company, I see the  the continuous desire to develop better solutions.